Referenties

Kristin Gerritsen (trainer meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling): 

Angélique heeft in de Week tegen Kindermishandeling 2018 in Nijkerk haar verhaal gedaan. In een kleine groep kon ze over haar ellende vertellen, maar vooral over hetgeen haar geholpen heeft om te komen waar ze nu is. Er is uitgebreid met elkaar gesproken over welke krachten, beschermende factoren en praktische zaken voor haar het verschil hebben gemaakt zijn besproken met de groep. Haar verhaal was niet emotioneel, maar desondanks aangrijpend en ‘beklemmend’ (aldus een van de deelnemers). Haar verleden geeft een goed beeld van wat onderwijs, hulpverlening, GGZ en politie anders hadden kunnen / moeten doen en wat haar geholpen heeft. Als ze dat zit te vertellen, met Dirk aan haar zijde, kun je niet anders dan respect hebben voor de vrouw die er zit! En tegelijkertijd doet het een enorm appél op de mogelijkheden van elke professional om het verschil te maken voor elk kind en elke volwassene in zijn of haar omgeving.

Dus zoek je een goede ervaringsdeskundige met een aangrijpend verhaal wat nergens té emotioneel of té heftig wordt? Dan raad ik Angélique van harte aan.


Hannah van Nordennen (procesregisseur  veiligheid sociaal domein gemeente Nijkerk:

Ik heb er weer zoveel motivatie en inspiratie uitgehaald voor mijn werk. Dankjewel♡. Dan weet ik weer waar ik het voor doe.


Nadya Aboyaakoub (wethouder gemeente Nijkerk)

Wat n inspirerende bijeenkomst ihkv WeektegenKindermishandeling met ervaringsdeskundige Angelique van Deursen die tot haar 25e mishandeld en sexueel misbruikt is door haar vader. Heftig verhaal met veel leerlessen waar we over in gesprek zijn geweest met elkaar.